Pády u hospitalizovaných pacientů


Úvod
Pády u hospitalizovaných pacientů patří k nejčastějším mimořádným událostem.
Pády výrazně ovlivňují
  • hospodaření zdravotnického zařízení
  • celkový komfort
  • a dobu hospitalizace.

Pády považujeme za jeden z klíčových indikátorů při analýze kvality poskytované péče, jejíž dlouhodobé zvyšování dnes patří k prioritám všech českých zdravotnických zařízení.

Historie sledování pádů v ČR:

Pod koordinací České asociace sester je problematika systémově sledována již od roku 2002, kdy se do projektu monitorování pádů zapojilo 15 nemocnic. Do roku 2010 se tento počet více než zdvojnásobil – loni na sledování pádů spolupracovalo již 38 nemocnic. Výsledky sledování se pravidelně prezentují ve formě čtvrtletních a výročních statistik. Z nich vyplývá, že se počet pacientů zraněných následkem pádu dlouhodobě zvyšuje (2004: 0,4 na 1000 ošetřovatelských dnů; 2009: 0,55)

Budoucnost ve sledování pádů nejen v ČR:

Pro skutečně objektivní vyhodnocování je potřeba projektu poskytnout komplexní nástroj pro co nejpřesnější analýzu dat, na jejímž základě bude možné hledat efektivní preventivní opatření. I z toho důvodu vznikl ve spolupráci se společností Linet tento portál, který umožňuje pády sledovat v mnoha různých aspektech (např. příčiny pádu, důsledky pro zdravotní stav pacienta, dobu hospitalizace apod.) a zároveň výrazně zjednodušuje celkovou agendu spojenou se sledováním pádů.

Prevence pádů představuje v ošetřovatelské praxi významnou oblast, neboť poranění způsobená pády mají dlouhodobý charakter a doprovází je snížená mobilita pacienta. Věříme proto, že se do tohoto projektu bude zapojovat stále více českých i zahraničních nemocnic, a společně tak přispějeme ke zvyšování kvality zdravotní péče nejen v České republice.


Mgr. Dita Svobodová
Česká asociace sester